Vill du nå resultat med din träning?

Vill du ha ett magiskt tips för det?

TA I!

Träning ska vara JOBBIGT!

Varför? Grovt sammanfattat, träning är nedbrytande och påfrestar musklernas nervsystem, som i sin tur anpassar sig och  gör sig redo för att nästa gång klara av en liknande belastning och påfrestning ännu bättre = resultat.

Men kroppen är snabb på att anpassa sig, därför behöver du fortsätta att utmana och påfresta nervsystemet – genom att ta i lite mer, lyfta lite tyngre och springa lite fortare.

Träning har fantastiska positiva effekter oavsett, men vill du bli starkare, bygga muskler så behöver du utmana dig själv och TA I ordentligt.

Rent generellt är en grundregel när det kommer till styrketräning att om du vill bli starkare ska du lyfta tyngre vikter och färre repetitioner och vill du bygga muskler (hypertrofi) ska du köra på lite lägre vikter och fler repetitioner. Men det ena träningssättet behöver inte utesluta det andra, forskningen går isär en aning och man har sett att man kan nå liknande resultat med båda metoderna. Den gemensamma nämnare är dock –  failure, det vill säga att du arbetar tills du inte förmår att få till en enda repetition till. Och för att nå failure så måste du…just det, TA I.

En nyckel för att bemästra denna typen av styrketräning är setvilan, det vill säga tiden du vilar mellan varje set. Lyfter du tunga vikter är det viktigt att få till tillräckligt med setvila, minst två minuter, för att på så vis orka lyfta så tungt som möjligt varje enskilt set. Arbetar du med lägre vikter och fler repetitioner bör setvilan vara betydligt kortare och mer strävan att trötta ut muskeln snabbt.

Summa summarum, oavsett målbild och val av träningsmetod är den gemensamma nämnaren att den träning som ger resultat är den träning som är JOBBIG, KÄMPIG, OBEKVÄM och som helt enkelt kräver att du TAR I ORDENTLIGT. Myspys och bekvämt kan vi ha på andra ställen än på gymmet!

Ska tilläggas att om du tillhör kategorin som gillar att träna ofta så bör man såklart inte ta ut sig maximalt varje pass utan även där behövs viss variation mellan de tuffare och lite lättare passen för att nå bästa resultat.

Kör hårt!

Mvh

PT Jimmy
(Följ mig på Instagram för fler tips och trix kring kost, hälsa och träning @jl_kost_pt)