Kära HP medlem.

Vi hör det överallt nu & hos oss gäller detta såklart generellt, att vi tänker på oss själva och alla andra i sjukdoms & smitto tider.

Vi har valt att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer och ber nu er också att göra detsamma.

”Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.”

Såhär ser vår strategi ut tillsvidare:

Ordningsregler som HP medlem:

 • Besök inte gym eller gruppträning vid sjukdom, inte heller om du känner att du håller på att bli sjuk eller inte helt och hållet frisknat till efter sjukdom.
  Några dagars missad träning kommer inte påverka din träning i det långa loppet.
 • Tvätta händerna på toaletterna med tvål & vatten noga innan & efter din träning.
 • Sprita händerna med handsprit
 • Följ rutinerna kring användning av maskiner och redskap i gymmet & i gruppträningssalar. Torka av redskap och maskiner med desinfektionsmedel efter användning.
 • Besök inte gymmet på tidigast 14 dagar ifall du har besökt någon av det utsatta högrisk områdena i världen där man ser tecken på hög smitto spridning.

 

Vad gör vi på anläggningen?

 • Grundligt städ var dag (standard)
 • Extra inlagd rutin kring avtorkning av handtag på dörrar, bordsytor samt maskiner & redskap.
 • Extra inlagda kontroller att papper, tvål, desinfektionsmedel finns på plats och är påfyllt.
 • Fr.om tisdag nästa vecka så har vi 25% mindre antal bokningsbara platser på alla gruppträningsklasser. Detta pga att det ska vara större utrymme mellan deltagarna.
 • Alla anställda som har förkylningssymptom eller har vistats i högriskområden där smittan förekommer stannar av säkerhetsskäl hemma i 14 dagar.

 

Att följa dessa rutiner är för ert bästa och ett sätt för oss att bidra till minskad smitto spridning. ♥

Vi uppdaterar hemsidan (www.halsoprofilen.com) löpande vid ev ändringar och kommer att följa myndigheternas rekommendationer även framöver beroende på hur situationen är inom regionerna vi befinner oss i.

Med vänlig hälsning Hälsoprofilen