Distansavtalslagen

Hälsoprofilen följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Hälsoprofilen Hässleholm AB om han/hon ångrat sitt köp.

GÄLLANDE REGLER FÖR AUTOGIRO/KREDITKORT/KONTOKORT

Alla avtal som ligger på månadsbetalning fortsätter löpande efter bindningstiden med en uppsägningstid på en hel kalendermånad. Hälsoprofilen återbetalar inte inbetald träningsavgift.

Hälsoprofilen lämnar inget tillgodohavande på träning eller befrielse från betalning i samband med semester. Frysning kan beviljas på följande grunder:

  1. Egen sjukdom som kan dokumenteras med läkarintyg och som förhindrar medlemmen att träna på anläggningen.
  2. Barnafödsel i upp till 6 månader.
  3. Stationering på annan ort för jobb eller studier i minst 2 månader och högst 6 månader mot visning av styrkande intyg.

Om medlem ensidigt avslutar sin autogiroöverföring utan giltigt skäl enligt ovan tas en administrativ avgift ut motsvarande 500kr, samt betalning av resterande månader enligt avtalad tid på medlemskontraktet. Vid upprepade uteblivna dragningar lämnas betalningsärendet vidare till inkasso.

Kontrakten kan ej avbrytas vid flytt, dock överlåtas till en annan person som medlemmen själv kontaktar, mot en avgift av 300kr.

Årsavgift: Då man väljer att dela upp betalningen månadsvis, tillkommer en årsavgift på 150:-. Denna dras i december varje år.