Vad är kondition?

Konditionen, eller syreupptagningsförmågan, mäts i milliliter syre som kan tillföras varje kilogram kroppsvävnad per minut.

 • För att orka gå i rask takt i tio minuter utan att behöva vila bör syreupptagningsförmågan på strax under 30 milliliter.
 • En vältränad motionär brukar ligga i spannet 40—50 milliliter.
 • En kvinnlig elitidrottare i en konditionskrävande sport, som längdskidåkaren Charlotte Kalla, ligger på över 70 milliliter.
 • En manlig elitidrottare kan nå upp till 90 milliliter.

Gränsen för hälsofarligt låg kondition är satt till 32 milliliter mer minut och kilo kroppsvikt enligt en ny stor studie gjord vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Källa: Elin Ekblom Bak

 

Medfödda egenskaper (arv), ålder och kön påverkar din kondition, men det är faktorer du inte kan göra något åt. Kom emellertid ihåg att systematisk träning förbättrar din kondition märkbart oavsett utgångspunkt.

Varför behöver du god kondition?

Konditionsträning förbättrar hjärtats arbetsförmåga; det kan pumpa mer blod ut i kroppen och på ett effektivare sätt. I musklerna bildas nya små blodkärl och därmed kan musklerna tillföras mera syre.
God uthållighet är en förutsättning för att orka med vardagen och må bra. Här följer några skäl till varför man bör träna sin uthållighet:
 • Du känner dig piggare och mår bättre. Kroppen blir mera avspänd genom att fysisk aktivitet minskar vår upplevelse av stress.
 • Blodtillförseln till hjärnan förbättras, vilket gör det lättare att koncentrera och engagera sig.
 • Arbetsförmågan ökar. Du kan arbeta hårdare och under lite längre tid utan att bli trött. Det som faktiskt sker är att hjärtat slagvolym ökar, dvs. det kan pumpa ut mera blod per pulsslag. Det gör i sin tur att vilopulsen sjunker.
 • I musklerna, även hjärtat, bildas nya kapillärer, vilket gör att blodet lättare kan nå de muskler som arbetar.
 • Förbättrad blodtillförsel gör att skadade eller överansträngda muskler läks och återhämtar sig snabbare. ”Aktiv vila”, dvs. att försiktigt träna upp en skadad kroppsdel, rekommenderas oftast numera istället för total vila.
 • Risken för åderförfettning och hjärtinfarkt minskar, bl.a. för att blodets kolesterolvärden sjunker.
 • Skelettets hållfasthet bevaras eller ökas. Aktivitet i ungdomsåren ger starkare skelett när vi blir äldre.
 • Konditionsträning i lugnt tempo i kombination med riktig kosthållning är bästa sättet att hålla vikten.
 • Immunförsvarets effektivitet ökar. Vi blir mindre infektionskänsliga.
 • Kroppen håller sig ung. En vältränad 60-åring kan ha bättre kondition än en tonåring som inte tränar.

Källa: Idrott och hälsa

 

Välkomna att förbättra er kondition hos oss på Hälsoprofilen!

Ha en fin dag.

Sandra